כיצד להוסיף אתרים ותוספות מיוחדות ללשונית - הדרכה חשובה למשתמשי ppage