המוותרים אף פעם לא מצליחים והמצליחים לעולם לא יוותרו