אם תסגרו את הדלת בפני טעויות, גם האמת לא תוכל להכנס