היזהר מפני בזבוזים קטנים,נקב קטן עלול להטביע אונייה גדולה