מעלה טובה אף פעם לא גרה לבד, תמיד יש לה שכנים טובים