אתה זקן רק אם הזכרונות שלך חשובים יותר מהמטרות שלך